Language: NOR | ENG

Eksternt finansiert virksomhet

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

silhouette
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Heidi Arnesen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Mustafa Ytreland Dale
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Per Kristian Roko Kallager
Rådgiver FoU
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hilde Irene Sannerud Ludvigsen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Turid Wangensteen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Lena Westby (foto:privat)
Kontorsjef
Fakultet for helse- og sosialvitenskap