Language: NOR | ENG

Seksjon for folkehelse

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Svein Barene
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marte Bjørli
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Breivik
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
trygve.broch@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Giovanna Calogiuri
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Cathrine Elstad
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Sabrina Granheim (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Curt Hagquist
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Amelia Haile
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marita Gjengstø Hunderi
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jon Egil Jakobsen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Patrick Foss Johansen
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Qalbi Khan
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Annette Løvheim Kleppang
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Linda Lundsbakken
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Sella Aarrestad Provan
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap