Language: NOR | ENG

Seksjon for idrett og kroppsøving

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ken Green (foto: HINN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jan Freddy Hovland (foto: HINN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Magnhild Medgård
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kjersti Mordal Moen
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Dag Nilsen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap