Language: NOR | ENG

Institutt for spillutdanninger – Spillskolen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for spillutdanninger – Spillskolen".

Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ole Flaten
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Bård Gunnerud (foto: Trude Lindland/HINN)
Undervisn.leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førstelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Sophie Mobbs (foto: Trude Lindland/HINN)
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Anders Nordby
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Dag Nylund (foto: Trude Lindland/HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi