Language: NOR | ENG

Institutt for spillutdanninger – Spillskolen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for spillutdanninger – Spillskolen".

Førstelektor Ionut-Lucian Achiricioaei, AMEK
Førstelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Nina Bergström
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ole Flaten
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Fred Fröhlich
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Bård Gunnerud (foto: Trude Lindland/HINN)
Undervisn.leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ole Christopher Haga
Førstelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Jan Erik Haug
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Daniel Johansen
Avdelingsingeniør
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Jason Kao
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Gunhild Lien
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Sophie Mobbs (foto: Trude Lindland/HINN)
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Anders Nordby
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Dag Nylund (foto: Trude Lindland/HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ove Kinn Olsen
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Joselito Sanchez
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Sigrunn Solbakk (foto: Trunde Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi