Høgskoleadministrasjonen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Morten Bakken (foto: Trude Lindland/HINN)
Administrativ leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Avdelingsingeniør
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ingelinn Slagsvold (foto: Trude Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Sigrunn Solbakk (foto: Trunde Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Turid Thomassen (foto: Trude Lindland/HINN)
Seniorkonsulent
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Maria Wilkens (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi