Language: NOR | ENG

Høgskoleadministrasjonen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Morten Bakken (foto: Trude Lindland/HINN)
Administrativ leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Linda Høgmo Edvardsen
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Trude Lindland
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ingelinn Slagsvold (foto: Trude Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Anders Svalestad
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Turid Thomassen (foto: Trude Lindland/HINN)
Seniorkonsulent
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi