Language: NOR | ENG

Institutt for jordbruksfag

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for jordbruksfag".

Thomas Cottis
Høgskolelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Cecilie Dyngeland
Postdoktor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Hans Christian Endrerud (foto: HINN)
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
kaue.desousa@inn.no
Postdoktor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fred Johnsen
Professor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Dag Jørgensen
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stein Morthov
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Terje Motrøen
Førstelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Hesam Mousavi
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Mona Bakke Myrvang
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Mari Reiten
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
silhouette
Professor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Mette Goul Thomsen
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Morten Tofastrud
Instituttleder
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Gunnar Øiestad
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi