Language: NOR | ENG

Institutt for jordbruksfag

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for jordbruksfag".

Høgskolelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Hans Christian Endrerud (foto: HINN)
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Kaue de Sousa (foto: privat)
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskolelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fred Johnsen
Professor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Dag Jørgensen
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stein Morthov
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førstelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Elisabeth Røe
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Morten Tofastrud
Instituttleder
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Gunnar Øiestad
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi