Language: NOR | ENG

Institutt for bioteknologi

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Institutt for bioteknologi".

Rafi Ahmad
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Øyvind Antonsen
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Postdoktor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førstelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Anne Falck Ytter
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Postdoktor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Elisabeth Kommisrud
Professor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Frøydis Myrsomlien
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Professor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi