Høgskoleadministrasjonen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Seniorrådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
henriette.gelink@inn.no
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Seniorrådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Elisabeth Riseth
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førstekonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Mona Sagen
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Lucy Walmsnæss
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Ragnhild Østerhagen
Administrativ leder
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi