Language: NOR | ENG

Høgskoleadministrasjonen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Arna Björg Arnadottir
Seniorrådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Heidi Vatne Braadland
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
henriette.gelink@inn.no
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Kaja Johnsen
Seniorrådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Eirik Frøisland Messelt
Seniorrådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Jill Peng
Førstekonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Elisabeth Riseth
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Maren Gunn Roang
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Elisabeth Røe
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Mona Sagen
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Lucy Walmsnæss
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Ragnhild Østerhagen
Administrativ leder
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi