Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Fakultet for helse- og sosialvitenskap".

Prodekan forskning
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anette Gjerskaug
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ingrid Guldvik (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
mette.lohren@inn.no
Seniorrådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap