Language: NOR | ENG

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap".

Gunne Grankvist
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
hans.granrud@inn.no
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anstein Gregersen (foto: HINN)
Instituttleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Micheline Egge Grung
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Øyvind Grønflaten
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Steffen Grønneberg
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Ove Grønseth
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Erlend Aas Gulbrandsen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Guttorm Steig Gunstad
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Mia Dahl Meidell Haaland
Høgsk-/øvingslærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ola Haampland
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hanne Haave (foto: Ricardo foto)
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Julianne Meling Habberstad
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tore Hafting
Førstelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Aksel Hagen (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap