Language: NOR | ENG

Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Avdeling for digitalisering og infrastruktur".

Bente Karin Stormoen Roel
Seniorrådgiver
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Margrete Rundtom
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Biljana Ruso
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tore Rydgren
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Birgit Rønningen
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Jakob Gleditsch Rønningen
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Anne Røsegg
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Kristian Sjøløkken
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tove Randi Skaret
Førstekonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Gudveig Skrutvold
Rådgiver
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Simen Solheim
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ing-Mari Solhøy
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tone Sterud
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Bente Storsveen (foto:privat)
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur