Ansatte

Linda Ballo
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Administrativ leder
Den norske filmskolen
Svein Barene
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Victoria Batt Rawden
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Tekniker
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap