Language: NOR | ENG

Ansatte

Linda Ballo
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Administrativ leder
HR-avdelingen
Svein Barene
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Victoria Batt Rawden (foto:privat)
Høgskolelektor/Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
pal.berg@inn.no
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap