Ansatte

Victoria Batt Rawden
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Tekniker
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
pal.berg@inn.no
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap