Language: NOR | ENG

Eksterne

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

jon.lundesgaard@inn.no
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ida Bring Løberg
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Sigurd Gudmund Løland
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Løtveit
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Per Medby
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Erik Mønness
Professor emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anders Nes
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Per Norell
Professor emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Arne Nygaard
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Knut Erling Nyheim
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anja Hagen Olafsen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Espen Daniel Hagen Olsen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
André Opsahl
PhD Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Sven Arne Rokvam Pedersen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nina Katrine Prebensen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tore Pryser
Professor emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap