Language: NOR | ENG

Ansatte

Katrine Bakaas (foto: HINN)
Rådgiver
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
trond.bakaas@inn.no
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ann Kristin Nyvold Bakaas
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Elin Bakke
Prodekan utdanning
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Inger Marie Bakke (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ingeborg Bakke
Renholdsleder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ingrid Bardsdatter Bakke (foto: HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Sidsel Undseth Bakke
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Tonje Hande Bakke
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kai Tore Bakke
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Bjørn Bakken
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tore Bakken
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Morten Bakken (foto: Trude Lindland/HINN)
Administrativ leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Regine Bakken (foto: HINN)
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Børge Baklien
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap