Language: NOR | ENG

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Fakultet for helse- og sosialvitenskap".

Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Karin Helene Danielsen
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Stine Dolva
Prodekan forskning
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Carl Fredrik Dons
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ida Eggen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
silhouette
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stian Ellefsen
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Cathrine Elstad
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Tone Elverum
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Håkon Glommen Eriksen
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Elisabeth Espeland
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Gunnar Slettaløkken Falch
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Halvor Fauske
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hanne Søberg Finbråten
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Are Fjermeros
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Åshild Flatum
Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap