Language: NOR | ENG

Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Avdeling for digitalisering og infrastruktur".

odd.lundby@inn.no
Senioringeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Erik Lysbakken
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Førstekonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Janthiang Mahaon
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ian McKelvey
Rådgiver
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Arnfinn Melby
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Kjetil Midtenget
Førstekonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Robert Somby Mikkelsen
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tore Minsaas
Senioringeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Heidi Moldal (Foto: Erland Flaten)
Førstekonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ole Henrik Myhren (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Tekniker
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Laila Gustu Mølvig (foto: HINN)
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Anders Møystad
Tekniker
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Kadaffi Nasir
Overingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Marit Nerland
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Halvor Nordseth
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur