Ansatte

Professor Ole-Petter Askheim (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne-Marie Aubert
Dosent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førstekonsulent
Utdanningsavdelingen
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kontorsjef
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Ole Gunnar Austvik (Foto: Erland Flaten)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Postdoktor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Seniorkonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
trond.bakaas@inn.no
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Renholdsleder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Inger Marie Bakke (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap