Language: NOR | ENG

Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Avdeling for digitalisering og infrastruktur".

Christian Gunstad (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Per Martin Haddeland
Overingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Hein Hagelund
Overingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Kristoffer Hagen
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Wenche Hagen
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Eirik Halvorsen
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Lene Hansen
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Thor Hansen
Tekniker
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Lena Haugen
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Martin Trønnes Haugen
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Jøran Haugli
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Torunn Henriksen
Seniorkonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Bjørn Holm
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
annmargret.hagensen@inn.no
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Eirik Andre Høyesveen
Førstekonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Geyr Runar Jensen
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur