Language: NOR | ENG

Avdeling for samfunnskontakt

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

vivian.myhre@inn.no
Rådgiver
Avdeling for samfunnskontakt
Lars Bjarne Mythen
Avdelingsingeniør
Avdeling for samfunnskontakt
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)
Førstekonsulent
Avdeling for samfunnskontakt
Brit Svoen (Foto: Kirsti Hovde)
Førsteamanuensis
Avdeling for samfunnskontakt
Finn Roger Sørseth
Prosjektleder
Avdeling for samfunnskontakt
Niels Gabriel Theissen
Prosjektleder
Avdeling for samfunnskontakt
Irene Thorsplass (Foto: Kirsti Hovde)
Prosjektleder
Avdeling for samfunnskontakt
Jenny Marie Juul Torke
Rådgiver
Avdeling for samfunnskontakt
Gro Vasbotten (Foto: Marit Roland Udnæs/HINN)
Seniorkonsulent
Avdeling for samfunnskontakt
Mette Villand
Senterleder SELL
Avdeling for samfunnskontakt
Kjersti Løken Ødegaard
Prosjektleder
Avdeling for samfunnskontakt