Language: NOR | ENG

Utdanningsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Utdanningsavdelingen".

silhouette
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Kine Marie Skjærvik
Førstekonsulent
Utdanningsavdelingen
Grethe Karin Sveen
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
silhouette
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Arve Thorsberg
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
ida.tveiten@inn.no
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Olav Gjertsen Ørum
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen