Ansatte

Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Stein Amundsen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Driftsoperatør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Torhild Andersen (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Camilla Eline Andersen
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Per Normann Andersen (Foto: Finn Olsen/HiNN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Jan Andersen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Den norske filmskolen
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk