Language: NOR | ENG

Ansatte

trygve.broch@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
anne.brodshaug@inn.no
Spesialbibliotekar
Forskningsavdelingen
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hans Brox (foto:privat)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Hilde Brustad
Kontorsjef
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Frank Jarle Bruun (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stillingskode udefinert
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Teknisk leder
Den norske filmskolen
Overingeniør
Den norske filmskolen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Heidi Bråten (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Hans Bråtå (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap