Language: NOR | ENG

Ansatte

Økonomikonsulent
Den norske filmskolen
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Vidar Brattli
Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Inge Brechan (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Instituttleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Randi Bredvold
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Monica Breiby
Postdoktor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Halgrim Breie
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Rådgiver
Økonomiavdelingen
StInn studenttillitsvalgt
HR-avdelingen
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap