Language: NOR | ENG

Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP)

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Professor Martin Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Professor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marie Rønshaugen
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Kristine Blekastad Sagheim
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Jim Skarli (foto: HINN)
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Per Skålén
Professor II
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Tom Erik Wiklund
Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap