Language: NOR | ENG

Eksterne

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Anders Bjørndahl Iversen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Nina Utvær Jacobsen
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Renate Johannessen
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lars Kulbrandstad
Professor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Per Kvammen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Birgitte Lie
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Julia Melnikova
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Inger Martine Mosfjeld
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kari Nes
Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Trude Høgvold Olsen
Ekstern sensor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Solveig Roth
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kari Skjaker
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Roar Solheim
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Tormod Stauri
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Marianne Stensland
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Egil Støfring
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk