Language: NOR | ENG

Seksjon for idrett og kroppsøving

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Sigurd Pettersen (foto: HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
thorsteinn.sigurjonsson@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eivind Åsrum Skille
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Bente Ovedie Skogvang
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Magnus Skulstad
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Tor Solbakken
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Øyvind Førland Standal
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Axel Stefansson
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Trude Nordli Teksum
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Knut Westlie
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Marie Öhman
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap