Language: NOR | ENG

Seksjon for idrett og kroppsøving

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Sigurd Pettersen (foto: HINN)
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
thorsteinn.sigurjonsson@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Axel Stefansson
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap