Language: NOR | ENG

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi".

Nina Frederikke Grünfeld
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Bård Gunnerud (foto: Trude Lindland/HINN)
Undervisn.leder
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ole Christopher Haga
Førstelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Brynjulf Handgaard (foto: Trude Lindland/HINN)
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Jan Erik Haug
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ole Kristian Hedemann
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Tore Helseth (foto: HINN)
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Bendik Stubstad Henriksen
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ingeborg Holmene
Stipendiat
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Jan Rudi Johansen
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Christian Juliebø
Avdelingsingeniør
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Jason Kao
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
aase.knudsen@inn.no
Emeritus
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Halldor Krogh
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Brage Kvasbø
Høgskolelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Gunhild Lien
Førsteamanuensis
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi