Language: NOR | ENG

Utdanningsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Utdanningsavdelingen".

Gunnar Furseth Klinge
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Halvor Gillund Knudsen
Studiedirektør
Utdanningsavdelingen
Kari Knutsen
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Oddny Leirmo (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Baoxin Long
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
 Torun Tøsse Løvseth (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Gro Myrum (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Erling Relling (foto:privat)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Bård Ræstad
Konsulent
Utdanningsavdelingen
Hanne Sagerud
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen