Ansatte

Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seniorrådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
StInn studenttillitsvalgt
HR-avdelingen
Konsulent
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
 Nicki Winfield Almquist (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Per Alnes (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Gunhild Tomter Alstad
Studieleder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Seniorkonsulent
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ane-Gunhild Amirnejad (foto: HINN)
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ingeborg Amundrud
Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk