Language: NOR | ENG

Ansatte

Nikolai Bjerrum
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Studierådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Trine Bjerva
Prodekan utdanning
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Erik Bjurström
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nils Olof Jonas Bjälesjö
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
silhouette
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Brita Bjørgeli
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Anne Mette Bjørgen
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lars Bjørke
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eline Bjørke (foto:privat)
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Aril Magne Bjørkøy
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Marte Bjørli
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Knut Bjørndal
Grafisk Designer
Avdeling for samfunnskontakt
Morten Bjørnebye
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Randi Kvamme (Foto: Erland Flaten)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Kurt Olav Bjørnnes
Stillingskode udefinert
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap