Language: NOR | ENG

Ansatte

Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Søren Birkvad (foto: Trude Lindland/HINN)
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Agnes Bjelkerud
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Mari Bjerck (foto: ØF)
Forsker
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Prodekan utdanning
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Erik Bjurström
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Anne Mette Bjørgen
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eline Bjørke (foto:privat)
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap