Language: NOR | ENG

Ansatte

Madlaina Bettina Bichsel
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
silhouette
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Brigt Birkeland
IT-direktør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Morten Alm Birkelid
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Siv Lena Birkheim
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Søren Birkvad (foto: Trude Lindland/HINN)
Professor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Agnes Bjelkerud
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Gro Bjerkvoll
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nikolai Bjerrum
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Studierådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Trine Bjerva
Prodekan utdanning
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Erik Bjurström
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Nils Olof Jonas Bjälesjö
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
silhouette
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Brita Bjørgeli
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Anne Mette Bjørgen
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk