Language: NOR | ENG

Ansatte

Victoria Batt Rawden (foto:privat)
Høgskolelektor/Stipendiat
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anne Kjersti Cecelia Befring
Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Morten Skei Bekken
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Tinius Bemer
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Camilla Bennin
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Terje Berg
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
pal.berg@inn.no
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Marit Berg
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Bjørn Berg
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Anniken Berg-Sollien
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Turid Domaas Berge
Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Olav Berge
Overingeniør
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Endre Berger
Stillingskode udefinert
HR-avdelingen
Emily Beatrice Bergersen
Høgskolelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Ketil Arne Bergesen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk