Language: NOR | ENG

Avdeling for digitalisering og infrastruktur

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Avdeling for digitalisering og infrastruktur".

silhouette
Renholdsleder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Berit Sætervang
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Lena Søberg
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Gunnar Toftegaard
Seniorrådgiver / CSO
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Marit Torgersen (foto: Tore Minsaas/HINN)
Direktør for digitalisering og infrastruktur
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Gita Untulyte
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
André Dufseth Vangen
Seksjonssjef
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
silhouette
Renholder
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Øyvind Lotten Westrum
Avdelingsingeniør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur