Language: NOR | ENG

Utdanningsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Utdanningsavdelingen".

Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Hans Brox (foto:privat)
Rådgiver
Utdanningsavdelingen
Seksjonssjef
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Svein Foss
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Stine Grønvold (foto:Tore Minsaas/HINN)
Prorektor Utdanning
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Avdelingsdirektør
Utdanningsavdelingen
StInn studenttillitsvalgt
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen