Language: NOR | ENG

Utdanningsavdelingen

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Utdanningsavdelingen".

Fatema Al-Musawi
Fadderleder
Utdanningsavdelingen
Kai Tore Bakke
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Bente Gaalaas Rønningen Bolme
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Hans Brox (foto:privat)
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Esben Dybvik
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Kjell Magne Enget
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Stein Eriksen
Førstelektor
Utdanningsavdelingen
Stine Grønvold (foto:Tore Minsaas/HINN)
Prorektor Utdanning
Utdanningsavdelingen
Knut Helberg
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Siw Huatorpet
Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Brit Eva Huskebakk
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen