Language: NOR | ENG

Ansatte

karianne.aam@inn.no
Universitetsbibliotekar
Forskningsavdelingen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Endre Aas (foto: Ricardo foto)
Hovedbibliotekar
Forskningsavdelingen
Høgskoledosent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eiendomsdirektør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
John Trygve Aavik
Prosjektleder
Avdeling for samfunnskontakt
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lærling
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Ave Adamoniene (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Førsteamanuensis
Den norske filmskolen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk