Language: NOR | ENG

Ansatte

Camilla Helén Ødegården Aanstad
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Hege Steen-Hansen Aardal
Stillingskode udefinert
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eirik Aarskog
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
hege.aas@inn.no
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Endre Aas (foto: Ricardo foto)
Hovedbibliotekar
Forskningsavdelingen
Kristian Aasbrenn
Høgskoledosent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Solveig Fredriksen Aasen
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Jan Aasen
Eiendomsdirektør
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Joar Aasen
Emeritus
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Laila Aass
Stillingskode udefinert
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
John Trygve Aavik
Prosjektleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Frank Eirik Abrahamsen
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Svein Magne Abrahamsen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Førstelektor Ionut-Lucian Achiricioaei, AMEK
Førstelektor
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Ave Adamoniene (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur