Language: NOR | ENG

Akademisk dugnad

Logo

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge.

Universitetet i Oslo og  Høgskolen i Oslo og Akershus har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. Stadig flere universiteter og høgskoler har siden kommet til.