Program

 

Velkommen til Vinterkonferansen 2020!

 

Torsdag 13. februar

0930-15:30

0900 - 0930 Registrering m kaffe/te og frukt

09:30-0945 Åpning og velkommen til konferansen. Velkommen ved dekanus Peer Jacob Svenkerud som introduserer Aksel Hagen (konferanseleder).

0945 - 1040 – Linn Herning «Det er ikke bare størrelsen det kommer an på. Ulikhet og offentlige tjenester»

1040 - 1135 –  Ingrid Hjertaker «Skatt og ulikhet – skatteparadisene som trussel mot vår samfunnsmodell»

1135 - 1225 Lunsj

1225 – 13.20 – Håvard Teigen «Gjer sjølvforsterkande mekanismar at sentrum blir rikare og periferien fattigare?»

1320 – 1415 – Frøydis Sund «Likestilt Innlandet?»  

1415-1430 Beinstrekk, kaffe og bite’ti

1430-1525 Linn Stalsberg «Verdien av et menneske. Konsekvenser av økonomisk ulikhet mellom folk.»

15.25 Takk for i dag og vel hjem