Linn Herning

Linn Herning

Linn Herning

Linn Herning er til vanlig daglig leder av alliansen For velferdsstaten, men for tiden er hun gradert naver med nyresvikt. Hun er forfatter av boka «Velferdsprofitørene – om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene» og utdannet historiker med masteroppgaven «Fra etat til konsern» om endringene i statens rolle i norsk infrastruktur fra 1970-2005.