Håvard Teigen

Håvard Teigen

tekst

Håvard Teigen er utdanna siviløkonom og historikar. Han er professor i samfunnsplanlegging med regional økonomi og politikk som fagområde. Det er distrikts- og bygdeutvikling han har forska mest på. I tillegg til bøker og artiklar innan fagfeltet har han hatt bidrag i regjeringsoppnemnte kommisjonar og diverse oppdrag elles. Som bygde- og motkulturaktør har han også breiare interesser innan lyrikk og språksak.