Frøydis Sund

Frøydis Sund

Frøydis Sund

Frøydis Sund er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, der hun jobber med ulike prosjekter knytta til likestilt demokrati og samfunnsutvikling, arbeidsliv og voldsforebygging. Hun har utdannelsen sin fra Høgskolen i Innlandet; master i moderne forvaltning (MPA), bachelor i økologisk landbruk og miljøforvaltning, og tilleggsutdanning i interseksjonalitet. Hun har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og har vært lokalpolitiker i Stange og Hamar.