Foredragsholdere

Linn Stalsberg

Linn Stalsberg er sosiolog, skribent og forfatter og har blant annet skrevet Er jeg fri nå (2013), Vi var mange (2018) og Det er no...

Ingrid Hjertaker

Ingrid Hjertaker er politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge, en del av Global Alliance for Tax Justice som har organisasjoner...

Håvard Teigen

Håvard Teigen er utdanna siviløkonom og historikar. Han er professor i samfunnsplanlegging med regional økonomi og politikk som fag...

Frøydis Sund

Frøydis Sund er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, der hun jobber med ulike prosjekter knytta til likestilt demokrati og sam...

Linn Herning

Linn Herning er til vanlig daglig leder av alliansen For velferdsstaten, men for tiden er hun gradert naver med nyresvikt. Hun er f...