Vinterkonferansen springer ut fra fagmiljøet innen offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet. Årets tema er:

«Ulikhet – Nasjonalt og Globalt»

Konferansen arrangeres torsdag den 13. februar på høgskolens studiested på Rena. Konferansen er åpen og gratis for alle interesserte, men på grunn av servering ønsker vi en påmelding innen den 10. februar.

 

Stigende ulikhet - nasjonalt og globalt

Siden midten av 1970-tallet har ulikheten vokst innenfor de aller fleste land. Takten og omfanget er ulik, i noen land har stigende ulikhet gått hånd i hånd med rask økonomisk vekst, mens i andre handler det vel så mye om refordeling oppover. Grovt sett er tendensen likevel den samme, ulikhet mht inntekt, formue, arbeidsforhold, situasjon i boligmarkedet og adgang til velferdstjenester stiger.  

 Etter finans- og eurokrisen, og ikke minst den sosialt skjeve håndteringen av den, har oppmerksomheten rundt temaet ulikhet steget dramatisk. En politisk praksis preget av «saving banks not people» og Occupy Wall Streets lansering av begrepet «the 1%» bidro til et stemningsskifte. Den franske økonomen Thomas Pikketys monumentale bestselger «Kapital i det 20-århundre» har bidratt til å gjøre ulikhet til et av vårs tids viktigste politiske tema. 

 Stigende ulikhet forbindes nå ikke bare med urettferdighet, nød og fattigdom, men også med fallende tillit, økende transaksjonskostnader, økende korrupsjon, politisk maktkonsentrasjon og populisme.

 På denne konferansen får vi foredrag om velferdsstaten og ulikhet, kjønn og ulikhet, sentrum-periferi og globale selskapers bruk av skatteparadiser, før vi avslutter med et innlegg om hva ulikhet gjør med oss som mennesker.