Vinterkonferansen

Hvert år arrangerer Høgskolen Innlandet en konferanse med fokus på aktuelle internasjonale problemstillinger. Årets svært aktuelle tema er Europas kriser, krisehåndtering og implikasjoner for Norge.

europe-diversity

Hva nå Europa? Kriser og krisehåndtering i en usikker verden.

"Hva nå Europa? Kriser og krisehåndtering i en usikker verden"

Det går nesten ikke en dag uten at vi i media hører om de mange krisene Europa står overfor på ulike områder. På tross av økende optimisme er krisen i eurosonen langt fra løst, terroristangrep har ført til økt redsel i befolkningen, populisme og nasjonalisme er på fremvekst, migrasjonskrisen fremstår som uløselig, og et av EUs største medlemsland, Storbritannia, har gjennom folkeavstemning besluttet å forlate EU. I tillegg står Europa i dag overfor en amerikansk president som har trukket seg fra internasjonalt   samarbeid på en rekke områder og for første gang siden andre verdens-krig setter spørsmålstegn ved den amerikanske sikkerhetsgarantien. 

Årets Vinterkonferanse går disse krisene etter i sømmene. Hva mener vi egentlig når vi snakker om krise, hvilke kriser er det EU og Europa i dag står overfor, hvordan, hvis i det hele tatt har disse så langt blitt håndtert, og hva er implikasjonene av alt dette for Norge?

Fem ypperligere forskere med kompetanse på ulike felt vil hjelpe oss med å komme nærmere et svar. 

Presentasjonene fra konferansen ligger under de respektive foredragsholderne i programmet

Espen D. H. Olsen fra ARENA – Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo, åpner med å snakke om krisebegrepet, migrasjonskrisen og Brexit under tittelen "Hva er en krise? Migrasjonskrisen og Brexit i perspektiv". 

Vår egen Herman Schwartz vil deretter fortelle om finanskrisen i EU og USA, diskutere implikasjoner for velferdsstaten og hvordan krisene så langt har blitt håndtert. Tittel: "US crisis, Euro Crisis (China crisis): Connections and consequences"

Pieter de Wilde fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil diskutere sammenhengen mellom kriser og populisme i EU og USA, med et foredrag med tittelen «Dealing with Populism and the New Globalization Cleavage».

Etter lunsj fokuserer vi på sikkerhetspolitiske konflikter, internasjonal krisehåndtering og implikasjoner for Norge.

Janne Haaland Matlary fra Universitetet i Oslo vil prate om Russland og Ukraina-krisen, om vestens respons og håndtering av krisen så langt, og om denne sikkerhetssituasjonens implikasjoner for Norge. “The West and Russian Revisionism: Strategic Action?”

Videre skal Bjørn Olav Knutsen fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) diskutere forholdet mellom EU og NATO i internasjonal krisehåndtering og implikasjoner av disse aktørenes endrede sikkerhetspolitiske roller for Norge. Tittel: «EU og Nato i endring. Konsekvenser for Norge»

Tilslutt vil Bent Sofus Tranøy fra Høgskolen i Innlandet runde av konferansen med sine kommentarer. 

Konferansen ledes av førsteamanuesis Marianne Riddervold ved Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Velkommen til Vinterkonferansen!