Program 2019

Tidspunkt Navn Tittel
09.00-09.30   Åpning av konferansen
09.30-09.45 Signe Laake og Siri Fürst Skogmo Indirekte objekt i norsk og engelsk (WIP)
09.45-10.00 Paulina Horbowicz, Marte Nordanger og Gunhild Randen Utvikling av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et bruksbasert perspektiv (WIP)
10.00-10.30 Kaffepause  
10.30-11.00 Hege Larsson Aas

Repeats in native and interlanguage speech: Exploring traces of cross-linguistic influence and individual

variation

11.00-11.30 Susan Nacey Metaphors in L2 Norwegian ASK texts: Det er langt mellom venner
11.30-12.00 Kevin Steinman The state of thesis statements: argument articulation in bachelor student essays
12.00-12.30 Lunsj  
12.30-13.00 Petter Hagen Karlsen Corpus Literacy in the Upper Secondary Classroom: Teacher and Learner Perspectives
13.00-13.30 Knut Øystein Høvik og Christina Sandhaug The English subject in Norway: Second or foreign language teaching?
13.30-14.00 Bård Uri Jensen Tre lengdevariabler og vurdering av norske skriftlige andrespråkstekster
14.00-14.30 Jens Haugan Kven har vel lyst til å vere vestlending? Nynorsk som sidemål og andrespråksidentiteten
14.30-15.00 Kaffepause  
15.00-15.30 Anders Aschim «No tek du bibelen, so greider eg Homer» Omsetjing som strategi i utviklinga av eit nytt skriftspråk
15.30-15.45 Torunn Skjærstad Language in literary textual representations of the First World War: Developing historical literacy in the English language classroom in Norway (WIP)
15.45-16.00 Ida Syvertsen Norwegian adolescents’ perceptions of global accents of English (WIP)
16.00 Aperitiff