Program

Her er program for årets SpINN

SpINN2020

Torsdag 15. oktober 2020

Høgskolen i Innlandet, Rom B007

08:30-09:00 Kaffe og velkomst
09:00-10:00 Hvordan foregripe og avverge forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere i institusjonelle kontekster? Jan Svennevig
10:00-10:20 Pause
10:20-10:40 Ordfinningsvansker og ordleting hos flerspråklige med demens Pernille Hansen, Anne Marie Dalby Landmark, Hanne Gram Simonsen og Jan Svennevig
10:40-11:00 Et språktypologisk blikk på noen syntaktiske trekk i norsk innlærerspråk Bård Uri Jensen
11:00-11:20 Epistemic verb-argument constructions in L2 Norwegian

Paulina Horbowicz og

Marte Nordanger

11:20-11:40 Learner translations of metaphor

Susan Nacey og

Siri Fürst Skogmo

11:40-12:00 Metaspråklig bevissthet som utgangspunkt for andrespråkslæring Gunhild Tveit Randen
12:00-12:30 Lunsj
12:30-12:50 Samisk og somali i norsk skule: Ei undersøking av språkideologiar blant lærarstudentar

Jonas Yassin Iversen

 

12:50-13:10

Laterals in English, Norwegian and German

 

Gjertrud Stenbrenden

 

13:10-13:30 Syllable structure in English speech produced by Congolese refugees with long transits in Uganda

Ida Syvertsen og

Guri Steien

13:30-13:50 Nodar i nynorsk nettverk: Elias Blix og Arne Garborg

Anders Aschim

 

13:50-14:10

Anerkjenningsteori og nynorsk som sidemål

 

Jens Haugan
14:10-14:30 Pause
14:30-14:50 Å investere i R-U-M-P-E: En etnografisk studie av lese- og skriveopplæringen for voksne nyankomne Marte Monsen

14:50-

15:10

Digital kommunikasjon og språk i skole-hjemsamarbeidet.

Hilde Thyness

 

15:10-15:30

Digital kommunikasjon og språk på arbeidsplassen

 

Kristin Lexander
15:30-15:50 Morsmål, navngitte språk, språklige repertoarer og transspråking Guri Steien
15:50-16:00

Avslutning

 
Guri, Siri og Susan

16:00-

 
Aperitiff