Call for papers

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene Corpus Linguistics Group (CorLing) og Språk og samfunn. Den har to hovedmål:

• å legge til rette for at språkforskere ved LUP skal bli bedre kjent med hverandre, hverandres forskning, og

• å gi ferske forskere trening i å presentere arbeidene sine på konferanser.

Som keynote speaker i år har vi invitert Jan Svennevig fra MultiLing ved UiO (https://www.hf.uio.no/multiling/personer/kjernegruppe/jansv/index.html).

Vi tar imot sammendrag på alle språkrelaterte temaer. Konferansespråkene er norsk og engelsk. Sammendragene skal være på 300-500 ord (ekskludert referanser), og bør inneholde følgende:

• forskningsspørsmål/teoretisk rammeverk

• metode og materiale

• (foreløpige) resultater

Sammendrag sendes inn via EasyChair:

https://easychair.org/conferences/?conf=spinn2020

Vi åpner for to formater på presentasjonene: forskningspresentasjon («full paper») (20 minutter + 10 minutters diskusjonstid) og forskning i utarbeidelse («work in progress») (10 minutter + 5 minutters diskusjonstid). Angi øverst i sammendraget hvilken kategori du/dere er interessert i.

Fristen for å sende inn sammendrag er 28. august 2020, og tilbakemelding sendes ut innen 25. september 2020.

Vi håper alle som forsker på språk innafor LUPs fire dører ønsker å delta! Og selvsagt avsluttes arrangementet med en sosial sammenkomst.

Spørsmål kan sendes til arrangørene:

Susan Nacey (susan.nacey@inn.no) (leder for CorLing)

Siri Fürst Skogmo (siri.furst.skogmo@inn.no) (leder for CorLing)

Guri Bordal Steien (guri.steien@inn.no) (leder for Språk og Samfunn)