SpINN 2020

SpINN (Språkforskning Innafor)

15.10.2020 på Hamar

Andre årgang av SpINN gikk av stabelen midt i oktober, som en fysisk konferanse med et bredt og interessant program. Innledningsforedraget var ved  Jan Svennevig fra MultiLing ved Universitetet i Oslo, flere forskergrupper var representert og publikum var studenter og ansatte ved LUP.

Book of abstracts 406,57 kB

 

08:30-09:00 Kaffe og velkomst  
09:00-10:00 Hvordan foregripe og avverge forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere i institusjonelle kontekster? Jan Svennevig
10:00-10:20 Pause  
10:20-10:40 Ordfinningsvansker og ordleting hos flerspråklige med demens Pernille Hansen, Anne Marie Dalby Landmark, Hanne Gram Simonsen og Jan Svennevig
10:40-11:00 Et språktypologisk blikk på noen syntaktiske trekk i norsk innlærerspråk Bård Uri Jensen
11:00-11:20 Epistemic verb-argument constructions in L2 Norwegian Paulina Horbowicz og Marte Nordanger
11:20-11:40 Learner translations of metaphor Susan Nacey og Siri Fürst Skogmo
11:40-12:00 Metaspråklig bevissthet som utgangspunkt for andrespråkslæring Gunhild Tveit Randen
12:00-12:30 Lunsj  
12:30-12:50 Samisk og somali i norsk skule: Ei undersøking av språkideologiar blant lærarstudentar Jonas Yassin Iversen
12:50-13:10 Laterals in English, Norwegian and German Gjertrud Stenbrenden
13:10-13:30 Syllable structure in English speech produced by Congolese refugees with long transits in Uganda Ida Syvertsen og Guri Steien
13:30-13:50 Nodar i nynorsk nettverk: Elias Blix og Arne Garborg Anders Aschim
13:50-14:10 Anerkjenningsteori og nynorsk som sidemål Jens Haugan
14:10-14:30 Pause  
14:30-14:50 Å investere i R-U-M-P-E: En etnografisk studie av lese- og skriveopplæringen for voksne nyankomne Marte Monsen
14:50-15:10 Digital kommunikasjon og språk i skole-hjemsamarbeidet Hilde Thyness
15:10-15:30 Digital kommunikasjon og språk på arbeidsplassen Kristin Lexander
15:30-15:50 Morsmål, navngitte språk, språklige repertoarer og transspråking Guri Steien
15:50-16:00 Avslutning Guri, Siri og Susan
16:00- Aperitif Guri, Siri og Susan