Språkforskning innafor (SpINN) er en årlig konferanse der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet møtes for å presentere sin forskning for hverandre og for andre interesserte. 

SpINN logo

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene Språk og samfunn og  English Language in Use. Den har to hovedmål: 

• å legge til rette for at språkforskere ved LUP skal bli bedre kjent med hverandre, hverandres forskning, og

• å gi ferske forskere trening i å presentere arbeidene sine på konferanser.

Vi ønsker også andre forskere ved LUP og studenter velkomne som publikum. Konferansespråkene er norsk og engelsk, og alle språkrelaterte temaer er relevante. 

 

Forskergruppene sender ut invitasjon til bidrag vår/sommer, og konferansen arrangeres i september/oktober.

Se tidligere Call for paper her:
SpINN_2020 106,69 kB