SpINN

SpINN (Språkforskning Innafor) er et forum der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet presenterer og diskuterer sin forskning.

Første konferanse gikk av stabelen 20/09-19, og vårt mål er at dette skal bli et årlig arrangement. Konferansen er et forum der språkforskere ved HINN skal kunne bli kjent med hverandres arbeider, for å kunne knytte samarbeid både når det gjelder undervisning og forskning.

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene Corpus Linguistics og Språk og Samfunn, representert ved Sylvi Rørvik og Guri Bordal Steien.

Nyheter

SpINN 2019

SpINN 2019 gikk av stabelen 20. september. Den inneholdt 12 innlegg fordelt på et bredt spekter av temaer, og viste slik mangfoldet...