Program dag 1

Dette er dagens program:

 

0900 - 1045 Åpning av konferansen ved dekan Peer Jacob Svenkerud og velkommen ved studieansvarlig Bent Sofus Tranøy, Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ler mer på forfatterens hjemmeside: https://www.inn.no/konferanser/sell-demokonferanse/program/program-dag-1
1100 - 1245 Anders Ravik Jupskås, forsker ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo, «Høyrepopulismen – en trussel eller et korrektiv til demokratiet?» Anders Ravik Jupskås, forsker ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo, «Høyrepopulismen – en trussel eller et korrektiv til demokratiet?» Anders Ravik Jupskås, forsker ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo, «Høyrepopulismen – en trussel eller et korrektiv til demokratiet?»