Program tirsdag 9. juni

09:00 - Papersesjoner 3

10:30 - Kaffepause

11:00 - Papersesjoner 4

12:30 - Lunsj

13:30 - Nye navn innen forsknings om funksjonshemming i Norge           

14:00 - Panel

15:10 - Avslutning

15:15 - Slutt